ETAS

159,00 

ETAS® jest opatentowanym, przetworzonym enzymatycznie wyciągiem z kłączy szparagów posiadającym właściwości redukujące stres i poprawiające sen.

 • zapobiega wczesnemu budzeniu się
 • zmniejszenie ilości snów
 • optymalizacja czasu snu
 • zmniejszenie wydzielania kortyzolu
 • obniżenie stężenia Chromograniny A w ślinie
 • wzrost stężenia IgA w ślinie
 • poprawa równowagi funkcjonowania anatomicznego układu nerwowego
 • wspomaga rozwój neuronów
 • redukcja uszkodzeń neuronów (Aß, SNP, CoCI2)
 • model zwierzęcy | poprawa pamięci w zaburzeniach poznawczych związanych z wiekiem
 • zmniejszenie tendencji do popadania w stany depresyjne i przygnębienie (POMS test)
 • wzrost liczby poprawnych odpowiedzi w testach kalkulacyjnych (ewaluacyjnych)

Opakowanie:

 • 60 kapsułek

Description

 

ETAS® – suplement redukujący stres i poprawiający jakość snu oparty na naturalnych wyciągach roślinnych

Odkryj moc ETAS® – rewolucyjnego suplementu, który jako pierwszy na świecie pobudza produkcję białka szoku termicznego! Ten niezrównany w działaniu produkt:

 • Transformuje Twój sen – już w ciągu 10 dni doświadczysz głębszego snu o lepszej jakości. Bez przedwczesnego budzenia się i z większą pewnością, że każda minuta snu jest wykorzystywana do maksimum.
 • Jest tarczą przeciwko stresowi – skutecznie neutralizuje skutki stresu, ograniczając wydzielanie kortyzolu. Poczuj się spokojniejszy i bardziej zrelaksowany w obliczu codziennych wyzwań.
 • Wyostrza Twój umysł – znacząco zwiększa Twoje możliwości poznawcze, poprawiając pamięć i nastrój. Wyobraź sobie życie z większą klarownością myśli i większą pewnością siebie.
 • Wspiera Twój układ neurologiczny – pomaga w rozwoju neuronów, wpływając pozytywnie na cały układ nerwowy.
 • Daje widoczne rezultaty w krótkim czasie – wielu użytkowników zauważa wyraźną poprawę nastroju oraz redukcję objawów zmęczenia i depresji już po zaledwie 3 tygodniach!


ETAS®
 jest opatentowanym, przetworzonym enzymatycznie wyciągiem z kłączy szparagów posiadającym właściwości redukujące stres i poprawiające sen. Ten roślinny ekstrakt o zastrzeżonym procesie produkcji, wytwarzany z końcowej, dolnej części szparaga (Asparagus officinalis) posiadającej właściwości redukujące stres i poprawiające sen. 

ETAS jest pierwszym na świecie wyciągiem, którego mechanizm działania polega na wyzwoleniu uwalniania białka szoku cieplnego HSP70 (Heat Shock Protein 70 – białko szoku cieplnego 70), produkowanego zwykle przez organizm w odpowiedzi na stres związany z ekspozycją na nadmierne ciepło. Efekt ten jest podobny do efektów kąpieli w gorących źródłach, których działanie opóźnia procesy starzenia i łagodzi stres. ETAS® wykazuje jeszcze inne dobroczynne działania, np. poprawę zmienności rytmu serca, poprawę zdolności poznawczych i obniżenie zmęczenia. ETAS® jest bogaty w związki znane jako pochodne hydroksymetylofurfuralu, które zostały zidentyfikowane jako nowe związki mogące wywoływać ekspresję HSP70 (Ito, 2013). Jednym z takich związków zawartych w ETAS® jest pochodna znana jako asfural, (pochodna 5-hydroksymetylo-2-furfuralu – HMF-1). Wykazuje ona znaczącą aktywność na zwiększenie ekspresji HSP70 mRNA, a także szereg aktywności biologicznych, w tym działanie przeciwutleniające, obniżające niedokrwienie mięśnia sercowego oraz poprawiające przepływ krwi (Ito, 2013).

ETAS® – wyciąg wytwarzany ze szparagów. Skoncentrowana moc natury

Miękkie pąki szparagów są zdrowym i odżywczym pożywieniem, często wykorzystywanym do przygotowania wykwintnych posiłków, natomiast zdrewniałe części łodygi są zazwyczaj wyrzucane. Naukowcy z Japonii odkryli, że po odpowiednim przetworzeniu z zastosowaniem enzymów i wyekstrahowaniu elementów wyrzucanej części kłącza, wykazuje ona niezwykłe właściwości zdrowotne.

Jak ETAS® wpływa na obniżanie parametrów stresu?

Białka szoku cieplnego (HSP) są białkami wewnątrzkomórkowymi powstającymi w wyniku działania różnych czynników stresowych, głównie w wyniku nadmiernego narażenia na działanie ciepła. Pomagają one chronić i naprawiać białka komórkowe organizmu przed uszkodzeniami termicznymi, zapobiegając ich odkształceniu i denaturacji, w wyniku których przestałyby one pełnić dotychczasowe funkcje. Istnieje hipoteza, że to właśnie te białka są odpowiedzialne za antystresowe i przeciwstarzeniowe działanie zabiegów termalnych i spa. Tworzenie białek szoku cieplnego jest również stymulowane ćwiczeniami i ograniczeniem spożycia kalorii, co – jak wiadomo z badań na zwierzętach – skutkuje wydłużeniem długości życia (Iguchi, 2012, Calderwood, 2009). Niektóre białka HSP (HSP70) bezpośrednio chronią komórki przed uszkodzeniami, które mogłyby doprowadzić do wcześniejszej śmierci komórkowej znanej jako apoptoza. Jednak reakcja na szok termiczny ulega obniżeniu wraz z wiekiem, a osłabienie reakcji przyczynia się do starzenia, umożliwiając rozwój chorób powodujących agregację białek (mn. choroba Alzheimera). To z kolei prowadzi do zmniejszenia żywotności komórkowej i zmniejszenia długowieczności (Calderwood, 2009).
HSP70 (o masie cząsteczkowej 70 000) wywołuje szereg korzystnych efektów fizjologicznych w organizmie, w tym m.in. obniża śmiertelność komórek, wykazuje działanie przeciwzapalne i działanie przeciwutleniające. Powstawanie białka stymulowane jest przez kilka czynników, takich jak ciepło, głód, spożycie alkoholu i promieniowanie ultrafioletowe (Doeppner, 2013; Matsuda, 2013; Agaki, 2013). Stwierdzono, że stężenie białka HSP70 również spada wraz z wiekiem, co może wiązać się z niewielkim stanem zapaleniem towarzyszącym procesowi starzenia się (Njemini, 2011).

Informacje dotyczące białka szoku cieplnego – wyniki badań przeprowadzonych z udziałem ETAS® 

W badaniach na pozbawionych snu myszach ETAS® wyraźnie hamuje wydzielanie kortykosteronu, hormonu stresu. Badania na ludziach wykazały, że ETAS® może zmniejszyć stres i poprawić jakość snu. W badaniu przeprowadzonym z udziałem 14 zdrowych ochotników podzielonych na 2 grupy, grupę placebo i grupę przyjmującą ETAS® (po 7 osób w każdej grupie), w grupie ETAS® spożywającej 300 mg ETAS® dziennie przez tydzień stwierdzono trzykrotnie wyższą ekspresję białka HSP70 na poziomie mRNA w białych krwinkach po spożyciu niż przed spożyciem (Amino Up, biuletyn sprzedażowy, Hokkaido, Japonia). W badaniu klinicznym z udziałem ludzi wykazano zmniejszenie stresu, ponieważ stężenie białka HSP70 we krwi obwodowej wzrosło w wyniku spożycia ETAS® (Nishira).
Inną metodą badania wpływu ETAS® na zmniejszenie stresu była obserwacja skutków jego działania na autonomiczny układ nerwowy (ANS). Obserwację przeprowadzono na podstawie analizy zmienności rytmu serca (HRV) poprzez pomiar przyspieszenia fali tętna przy użyciu analizatora tętna Plus TAS9. W badaniu klinicznym na ludziach 30 zdrowych ochotników podzielono na 2 grupy, grupę placebo i grupę przyjmującą ETAS®, po 15 osób w każdej grupie. Każda grupa przyjmowała 400 mg ETAS® lub placebo codziennie przez 4 tygodnie. Wyniki badania wykazały, że ETAS® poprawił reakcję na stres poprzez poprawę stanu ANS.

Zdrowszy, dłuższy i głębszy sen dzięki wszechstronnemu suplementowi z ETAS®

U osób z grupy przyjmującej ETAS® zmniejszyły się problemy związane ze snem, co wykazano w randomizowanym, podwójnie zaślepionym, ETAS® Overview kontrolowanym placebo badaniu klinicznym prowadzonym na Uniwersytecie Informatyki w Hokkaido. Szesnastu zdrowych ochotników płci męskiej z problemami związanymi ze snem otrzymywało ETAS® w dawce 300 mg/dobę. Stężenie kortyzolu w surowicy wzrosło o 45% w grupie placebo, podczas gdy w grupie ETAS® wzrost ten wyniósł jedynie 10% (Amino Up, badanie niepublikowane). W grupie przyjmującej ETAS® doszło do zahamowania wzrostu stresu wywołanego kortyzolem we krwi o około 80%. W grupie ETAS® stężenie kortyzolu w ślinie zwiększyło się tylko o 47% w porównaniu z 75% w grupie kontrolnej. W grupie ETAS® marker stresu psychologicznego, znany jako chromogranina A, obniżył się 2,5 razy bardziej niż w grupie kontrolnej.

W celu oceny wpływu działania na jakość snu i ustalenia, czy ETAS® będzie skuteczny w zapobieganiu zaburzeniom snu, w badaniu klinicznym z udziałem ludzi użyto analizatora aktygraficznego. Aktygrafia pozwala na monitorowanie cykli spoczynku i aktywności podczas snu za pomocą czujnika umieszczonego na ciele pacjenta. Przyjmowanie ETAS®, który był bezpieczny i dobrze tolerowany, spowodowało znaczną poprawę jakości snu. Stężenie kortyzolu w surowicy, kortyzolu w ślinie i chromograniny A uległo obniżeniu, co wskazuje na poprawę stanu stresu. ETAS® był skuteczny w poprawie jakości snu i redukcji stresu psychicznego (Nishira). W innym, kontrolowanym placebo badaniu oceniającym wpływ ETAS® na poprawę jakości snu wykorzystano ateoską skalę bezsenności, na podstawie której badano początek snu, budzenie nocne i wczesno-poranne, czas snu, jakość snu, częstość i czas trwania dolegliwości, stres spowodowany doświadczeniem bezsenności oraz zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu. W grupie ETAS® uzyskano wynik wyższy o 0,40 punktu procentowego niż w grupie placebo. Jakość snu i częstość snów spadła o prawie 2 punkty w grupie placebo, ale w grupie ETAS® wzrosła o 5,4 punktu.

Poprawa nastroju i wzrost energii – poczuj się lepiej na co dzień z ETAS®

ETAS® skutecznie redukuje zmęczenie i uczucie nieszczęścia (dysforia) wywołane stresem już przy przyjmowaniu dawki 150 mg na dobę (Waki, 2013). W randomizowanej, podwójnie ślepej, kontrolowanej placebo próbie krzyżowej opublikowanej w Clinical Nutrition „Żywienie kliniczne”, 25 zdrowych ochotników otrzymywało ETAS® w dawce 150 mg/dobę lub placebo przez okres 28 dni, po którym następował 14-dniowy okres wypłukiwania. W badaniu wykorzystano ankietę, w której pytano uczestników o poziom energii lub uczucie zmęczenia w pozycji siedzącej oraz wykorzystano rachunek pamięciowy do wywołania stresu psychologicznego. Funkcje autonomiczno-nerwowe były mierzone za pomocą analizy zmienności rytmu serca z wykorzystaniem aktywnego testu ortostatycznego. Po teście rachunku pamięciowego analizowano różne parametry stresowe, w tym m.in. poziom stężenia hormonów katecholaminowych w surowicy, stężenia sIgA (czynnika immunologicznego w ślinie, który ulega obniżeniu w wyniku stresu) oraz stężenie kortyzolu. Stwierdzono, że w wyniku stosowania ETAS® przez 28 dni nastąpił wzrost poziomu sIgA, zmniejszenie uczucia zmęczenia w życiu codziennym oraz obniżenie uczucia dysforii.

Inne korzystne skutki działania ETAS® na funkcje fizjologiczne

ETAS® ma silny, korzystny wpływ na różne obszary funkcji fizjologicznych. Działa przeciwzapalnie w komórkach wątroby poprzez hamowanie produkcji tlenku azotu (Nishizawa, et al.). W komórkach nabłonka jelita ETAS® redukuje toksycznośd komórek i nadmierną proliferację komórek w warunkach normalnych i pod wpływem stresu oksydacyjnego. Dodanie ETAS® do hodowli komórek neuronowych łagodzi stres komórkowy poprzez zwiększenie ekspresji białek HSP70. W badaniach nad chorobą Alzheimera stwierdzono, że wstępne poddanie komórek nerwowych PC12 działaniu ETAS® pomagało zapobiec śmierci komórek wywołanej beta amyloidem (βA). ETAS® znacząco osłabiał uszkodzenia DNA wywołane βA, jak również zmniejszał wytwarzanie reaktywnych form tlenu. Wyniki badań wykazały, że ETAS® ma szczególne właściwości ochrony komórek mózgowych przed uszkodzeniem poprzez zwiększenie żywotności komórek poddanych działaniu beta-amyloidu (Ogasawara).

HSP – białka szoku termicznego utrzymują prawidłową codzienną homeostazę komórek, chroniąc ich białka przed uszkodzeniem oraz przywracają ich prawidłową funkcję. Ekspresja HSP indukowana jest w celu ochrony komórek przed czynnikami stresogennymi. Jednak odpowiedź HSP na czynniki stresogenne maleje wraz z wiekiem.

Rozłożone białko – prawidłowo funkcjonujące białko powinno być sfałdowane. HSP naprawia błędnie sfałdowane białka, lub je rozkłada, gdy białko nie jest naprawialne.

 

3 x 1 kapsułka dziennie.

ETAS® | jest naturalnym składnikiem pozyskiwanym z końcówki szparaga (Asparagus officinalis). Szparagi z kolei są bezpiecznie spożywane przez ludzi od co najmniej 5 000 lat.

W zakresie bezpieczeństwa produktu przeprowadzono 90-dniowe badanie toksykologiczne, które nie wykazało znacznych zdarzeń niepożądanych oraz potwierdziło jego bezpieczeństwo.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ETAS”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *